Handleiding AviNest

AviNest is een Android App ontwikkeld door Mario Huizinga in opdracht van NIOO-KNAW en Sovon Vogelonderzoek
Nederland om het invoeren van broedsuccesgegevens in het veld digitaal mogelijk te maken op een
gebruikersvriendelijke en snelle manier. Het is gebaseerd op het Nestkaartenproject van Sovon
(https://www.sovon.nl/nl/content/nestkaarten). De in het veld opgeslagen gegevens worden na het uploaden direct
naar de Nestkaart-database gestuurd en zijn daar voor de gebruiker beschikbaar.

Video met stapsgewijze uitleg


De AviNest App is bedoeld voor vrijwilligers die de door hen gevolgde nesten overzichtelijk en makkelijk willen
bijhouden en tegelijkertijd willen bijdragen aan landelijk onderzoek naar (veranderingen) in broedsucces en legbegin
van Nederlandse vogels. Het is mogelijk uit alle in Nederland broedende soorten te kiezen en de nestgegevens van
opeenvolgende controlebezoeken bij te houden. Om met de App gegevens te kunnen uploaden moet je eenmalig een
Sovon-account aanmaken (als je die nog niet hebt) (https://www.sovon.nl/nl/inloggen).


Door gegevens in te voeren en te uploaden naar Nestkaart geeft de gebruiker Sovon expliciet toestemming voor het
gebruik van deze gegevens. De gegevens blijven natuurlijk beschikbaar voor eigen gebruik.


Het zoeken naar nesten is niet zomaar toegestaan. Vraag daarom bij Sovon een ontheffing aan voor het verbod op het
zoeken van nesten in het kader van het Nestkaartproject. Dit kun je doen door in te loggen op de Sovon-site met je
waarnemercode. Ga boven rechts naar “mijn account” en klik onder “Nestkaart” op het knopje “registratiebewijs
aanvragen”. Je wordt dan geacht de bijbehorende gedragscode goed te kennen
(https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/gedragscode-voor-de...).

Document: 

handleiding_avinest_versie_1.2.2021.pdf

Auteurs: 

Magali Frauendorf (eerste versie), Mink Verschoor & Bernice Goffin

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Publicatietaal: 

Nederlands