Basishandleiding BMP & kolonievogels

Deze Handleiding Sovon broedvogelonderzoek is een “romphandleiding”. Wie de romphandleiding gelezen heeft, kan een BMP-telling uitvoeren. Meer verdieping over specifieke onderwerpen is te vinden in aparte, niet in de romphandleiding opgenomen PDF's van deelhandleidingen. Er zijn vijf van dergelijke deelhandleidingen beschikbaar:

  1. Handleiding Autocluster sovon.nl/autocluster-handleiding
  2. Handmatige registratie en interpretatie van BMP-resultaten sovon.nl/bmp-handmatig
  3. Verschillen met vorige handleiding sovon.nl/verschillen-broedvogelhandleiding
  4. Handleiding Avimap sovon.nl/avimap-handleiding
  5. Tellen van grote meeuwenkolonies sovon.nl/grote-meeuwenkolonies

Document: 

Handleiding_Broedvogels_2016.pdf

Auteurs: 

Vergeer J.-W., van Dijk A., Boele A., van Bruggen J. & Hustings F.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands