Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2011/12

Nederland is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en draagt daardoor een grote internationale verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze trekvogels. Vanwege toenemende schade aan landbouwgewassen zijn in 2005 circa 80.000 hectare als foerageergebieden aangewezen waarin ganzen voldoende rust en voedsel vinden; daarbuiten worden ze verjaagd.

Daarnaast fungeren ook natuurgebieden als opvanggebied.

In dit rapport wordt de vraag gesteld of in de winter van 2011/12 –de zevende winter van het beleidskader - de ganzen zich meer in de aangewezen foerageergebieden concentreerden dan in de eerste drie winters het geval was. Dit rapport bespreekt de aantalsontwikkeling van ganzen in Nederland tot en met de winter van 2011/12 en analyseert de verspreiding van overwinterende ganzen binnen en buiten de opvanggebieden in dit meest recente seizoen. De resultaten worden vergeleken met de gegevens uit 2005-2008 om na te gaan of er veranderingen zichtbaar zijn.

Dit rapport is een opdracht van het Faunafonds samengesteld.

Document: 

Rap_2013-17_monitoring_foerageergebieden_2011_2012.pdf

Rapportnummer: 

2013/17

Auteurs: 

Schekkerman H., Hornman M. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands