Friese Vrijwilligersdag Natuur

 

Alternatief programma op zaterdag 5 september 2020

 

De dag is voorbij. De lezingen kun je terug kijken via: https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists

Heb je nog vragen, dan kun je je wenden tot symposium@zoogdiervereniging.nl.


De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij natuurmonitoring in Friesland: van vrijwilliger tot professional. 

Een fysieke bijeenkomst met een grote groep zit er dit jaar in verband met COVID-19 niet in, maar wij zijn blij dat het gelukt is om een inspirerend en uitgebreid alternatief programma samen te stellen:

  1. Online gaan we zes lezingen uitzenden.
  2. We bieden meer dan 20 excursies en veldworkshops in kleine groepjes aan, verspreid over de provincie.

 


Achtergrond

In de Nederlandse / Friese natuur valt van veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, nu de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur. De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks evenement op de eerste (of tweede) zaterdag van september.

Programma

Lezingen online met live vragen stellen

Door je aan te melden ontvang je op 2 september een link om de lezingen online bij te wonen. Allemaal apart vanuit huis, maar toch samen! Je kunt zelf bepalen of je 1, enkele of alle lezingen wilt volgen. Tussen twee sessies zit steeds 15 minuten vrije ruimte waarin je gemakkelijk (weer) kunt aansluiten/afhaken. Aan het eind van iedere lezing is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker via een chatfunctie. Heb je nog geen ervaring met online meetings via Zoom? Geen probleem: we sturen iedereen vooraf een korte instructie. Daarnaast houden we op 4 september om 16.00 uur een oefensessie van ca. 30 minuten en leggen we het je allemaal uit.  

Starttijd Eindtijd Programmaonderdeel
9.30 10.00 Inloop en testen
10.00 10.45 Help! Wat te doen met een ziek of dood amfibie of reptiel?
Annemarieke Spitzen (RAVON)
11.00 11.45 Otter en Bever: van uitsterven tot nieuw begin
Harrie Bosma (Zoogdiervereniging/SBB/it Fryske Gea
12.00 12.45 Weidevogels, steenmarter en vrijwilligers
Jasja Dekker (Dierecologie/Ecisensys)
13.00 13.45 Diopsys: automatische insectencamera met beeldherkenning
Marten Schoonman (Naturalis)
14.00 14.45 Velduilen en veldmuizen: een uitzonderlijke match in het boerenland
Romke Kleefstra (Sovon), Japke van Assen en Marijke Bekkema (Altenburg&Wymenga)
15.00 15.45 Grondwateratlas Fryslân: waar liggen kansen voor natuur?
Johan Medenblik (Provincie Friesland)
16.00 16.30 AFSLUITING: kennisquiz, win een Vogelatlas!

Bekijk hier het lezingenprogramma met toelichting in PDF. Na afloop komen de presentaties online beschikbaar.

Excursies en veldworkshops

Verspreid over Friesland zijn er verschillende veldworkshops en excursies. Uiteraard doen we dat 'coronaproof'  en in kleine groepen van max. 8-12 personen. In de workshops staat herkenning van soorten, het inventariseren/monitoren en/of het gebruik van hulpmiddelen daarbij centraal (bv. apps, batloggers, etc): van vleermuizen tellen tot wadvogels herkennen, van vissenmonitoring tot plantenopnames.  Voor sommige excursies is soortenkennis vereist, dat staat bij de betreffende excursies vermeld. Je kunt je voor maximaal twee excursies inschrijven, let a.j.b. op de tijdstippen zodat je je niet voor overlappende excursies inschrijft.

Starttijd Eindtijd Plaats Onderwerp en begeleider
10.00 12.00 Oude Bildtdijk Excursie 1: Wad en watervogels,  Meinte Engelmoer (FFF Wadvogelwerkgroep)
10.30 12.30 Moddergat  Excursie 2: Wad en watervogels, Henk Hiemstra (FFF Wadvogelwerkgroep)
10.00 13.00 Earnewald  Excursie 3:  Vissenexcursie Grote Modderkruiper, Fabian Smith (RAVON)
13.00 15.00 Oldeberkoop  Excursie 4:  Vlinder- en libellenexcursie, Kars Veling (De Vlinderstichting)
10.00 12.00 Leeuwarden  Excursie 5: Nachtvlinderexcursie overdag Jeroen Breidenbach
10.00 12.00 Wiuwert  Excursie 6: Open Huis BVFW, vrije inloop ochtendblok (onderdeel nog onder voorbehoud)
13.00 15.00 Wiuwert  Excursie 7: Open Huis BFVW, vrije inloop middagblok (onderdeel nog onder voorbehoud)
10.00 12.00 Sneek  Excursie 8: Stadsplanten met aandacht voor determinatiefotografie, Hinko Talsma (waarneming.nl)
10.00 12.00 Bakkeveen  Excursie 9: Plantenexcursie, inleiding vegetatieopname, Marlies Tolman (Pranger & Tolman Ecologen)
10.00 12.30 Surhuisterveen  Excursie 10:Plantenexcursie, rozen, bramen en inheemse struiken, Karst Meijer (Herbarium Frisicum)
10.00 12.30 Drents-Friese Wold Excursie 11: Plantenworkshop: een kmhok strepen hoe doe je dat?, Harry Waltje (FFF /FLORON)
10.00 12.30 Franeker/Peins  Excursie 12: Plantenworkshop: het nieuwe strepen, Herke Fokkema (FFF / FLORON) - NB deze excursie gaat niet door!
13.00 15.30 Franeker/Peins Excursie 13: Plantenworkshop: het nieuwe strepen, Ben Bruinsma (FFF / FLORON)
13.00 15.00 Buitenpost  Excursie 14: Gebiedsexcursie Reahelstermieden, Jacob Hanenburg (Staatsbosbeheer)
10.00 12.00 Earnewald  Excursie 15: Vogel(inventarisatie)excursie, Antje Postma (it Fryske Gea)
10.00 12.00 Heerenveen  Excursie 16: Gebiedsexcursie Easterkar, Andries Dijkstra (it Fryske Gea)
14.00 16.00 Earnewald  Excursie 17: Vaarexcursie Alde Faenen, Andries Dijkstra (it Fryske Gea)
10.00 12.00 Makkum  Excursie 18: (Roof)vogelexcursie Makkumer Noordwaard, Lydia Barkema (it Fryske Gea)
09.30 11.30 Anjum  Excursie 19: Gebiedsexcursie Bantpolder, Erik Jansen (Natuurmonumenten)
09.00 11.00 Bakkeveen  Excursie 20: Vogels tellen voor de LiveAtlas, hoe doe je dat met Avimap?, Sjouke Scholten (Sovon)
13.00 15.00 Heerenveen (De Deelen) Excursie 21: Vogels tellen voor de LiveAtlas, hoe doe je dat met Avimap? Sjouke Scholten (Sovon)
19.30 21.30 Fochteloo Excursie 22: Vleermuizen en batloggers, Vita Hommersen (Zoogdiervereniging)
10.00 12.00 Leeuwarden (Grote Wielen) Excursie 23: Ganzen herkennen en tellen met Avimap, Jelle Abma (Sovon)

 

Het complete excursieoverzicht met toelichting vind je hier.

Inschrijven voor 1 september

Deelname is gratis, maar aanmelden - ook voor het onlinelezingenprogramma - is verplicht.  Het is handig om vooraf het programma te bekijken en te besluiten waarvoor je je wilt opgeven. Je kunt je voor maximaal 2 excursies inschrijven, maar let zelf ook goed op de tijden. 

De dag is voorbij & aanmelden kan uiteraard niet meer. Voor vragen kun je mailen naar symposium@zoogdiervereniging.nl.

Heb je je ingeschreven, maar je bent onverhoopt verhinderd? Meld je dan tijdig af. Vooral voor de excursies geldt een beperkte toegang, dus dan is er weer plek voor een ander!

Bevestiging en oefensessie

Online lezingen: als je je inschrijft ontvang je op 2 september een link en een korte instructie over Zoom. Op 4 september van 16.00 tot 16.30 uur houden we een oefensessie voor degenen die dat willen (apart aanmelden hiervoor is niet nodig).

Excursies: deze vinden dit jaar plaats op uiteenlopende plaatsen in Friesland. Je ontvangt enkele dagen voor aanvang van de excursie per mail de exacte locatie en andere wetenswaardigheden van de excursieleider. Uiteraard ontvang je ook bericht, mocht de excursie onverhoopt niet doorgaan.

COVID-19 en meer

  • De excursies en veldworkshops zijn onder voorbehoud dat buitenbijeenkomsten dan toegestaan zijn en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
  • Heb je kort voor of op 5 september klachten dan word je verzocht om je af te melden bij de excursieleider.
  • De excursies gaan alleen door bij voldoende goed weer.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl

Impressie eerste editie op 7 september 2019

Bekijk alle foto's

Bekijk de presentaties