Friese Vrijwilligersdag Natuur

 

Dit jaar op zaterdag 4 september 2021

 

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij en belangstellenden voor natuurmonitoring in Friesland: van (aankomende) vrijwilliger tot professional. 

In 2021 vindt de dag plaats op zaterdag 4 september en bestaat net als vorig jaar uit een online programma en activiteiten in het veld door heel Friesland. We richten ons bij de onderwerpen op natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden en hulpmiddelen als apps of apparatuur.  Dit alles onder het motto ontmoeten, leren en inspireren.

Meld activiteiten aan

Je kunt via dit formulier tot 15 maart activiteiten aanmelden. Uit de aangemelde activiteiten stellen we een definitief programma samen. Aanmelden betekent dus niet automatisch opname in het programma. Uiteraard krijgt iedereen bericht van ons.

We hopen op een brede deelname van (vrijwilligers)organisaties die actief zijn met natuurmonitoring in Friesland! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen: symposium@zoogdiervereniging.nl.

 


Achtergrond

In de Nederlandse / Friese natuur valt van veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, nu de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur. De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks evenement op de eerste (of tweede) zaterdag van september.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl


Impressie tweede editie op 5 september 2020

De dag had i.v.m. COVID-19 een alternatief programma met veldexcursies in kleine groepen en online lezingen. De lezingen kun je terug kijken via: https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists


Impressie eerste editie op 7 september 2019

Bekijk alle foto's

Bekijk de presentaties