Friese Vrijwilligersdag Natuur

 

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks terugkerende dag voor alle betrokkenen bij natuurmonitoring in Friesland: van vrijwilliger tot professional. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

  • Datum: zaterdag 5 september 2020
  • Plaats: De Buitenplaats, Earnewald
  • Toegang: gratis, aanmelding start in juni
  • Programma: in wording

Hou me op de hoogte

* indicates required

Impressie eerste editie op 7 september 2019

Bekijk alle foto's

Bekijk de presentaties


Achtergrond

In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland- van aankomende vrijwilliger tot professional – organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties en de terreinbeheerders, nu de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks evenement wordt.

Programma

Het programma is nog niet bekend, maar zal net als vorig jaar bestaan uit lezingen, workshop, excursies en een informatiemarkt.

Inschrijven

Deelname (inclusief koffie/thee en lunch) is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan nu nog niet, maar start in juni. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan alvast aan als belangstellende, dan ontvang je voor de zomer een mail wanneer de inschrijving start met meer informatie over het programma! Deelnemers van vorig jaar ontvangen deze mailing vanzelf ook.

Standhouders

Belangstellenden voor een stand op de informatiemarkt kunnen zich nu al wel aanmelden.We streven naar een gevarieerd aanbod van stands. Er is echter beperkt plaats dus inschrijven geeft geen garantie op een plek.

Locatie

De Buitenplaats, Koaidyk 6, 9264 TP Earnewald.

De excursies vinden in de directe omgeving van De Buitenplaats plaats en zijn in principe op loopafstand.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl