Veelgestelde vragen - Gehoor en betrouwbaarheid telgegevens

Heeft Sovon relatief veel oudere tellers?

De gemiddelde leeftijd van onze broedvogeltellers is 52 jaar. Een deel is dus ouder. Zulke vogelaars hebben vaak veel vrije tijd, zijn doorgaans nog vitaal en dragen graag bij aan landelijke vogeltellingen. Ze doen dat soms al tientallen jaren en brengen daarmee veel ervaring in.

Heeft de leeftijd invloed op de telresultaten?

Dat kan. Het speelt met name bij broedvogeltellingen, en dan vooral bij bepaalde vogelsoorten. Ouder wordende oren krijgen vaak moeite met heel hoge tonen (denk aan zingende Goudhanen, Sprinkhaanzangers), soms ook met heel lage tonen (Roerdomp).

Zijn broedvogeltrends daarom onbetrouwbaar?

Daar zijn geen aanwijzingen voor. Onze landelijke trends sinds 1990 laten voor ‘beruchte  soorten’ als Goudhaan en Sprinkhaanzanger  toenames zien. Dat wijst niet op het structureel en in toenemende mate  missen van deze soorten door ouder wordende vogelaars (al kan de trend in werkelijkheid natuurlijk nóg positiever geweest zijn).  En laten we wel wezen: het probleem van de heel hoge of juist heel lage tonen speelt alleen voor enkele vogelsoorten.

Neemt Sovon het probleem serieus?

Natuurlijk. Enerzijds stimuleren we verjonging van ons tellerscorps. We geven cursussen en ontwikkelen apps en software waardoor de administratie bij het tellen (waaraan vooral jongere tellers een hekel hebben) een fluitje van een cent is. Anderzijds houden we, met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de betrouwbaarheid van onze tellingen scherp in de gaten. Zo gaan we, met het CBS, onderzoeken in hoeverre er mogelijk toch een leeftijd gerelateerde component aan sommige trends zit.  Als dat zo is, kunnen we wellicht correctiefactoren inbouwen.

Ik word ouder maar wil broedvogels blijven tellen, wat kan ik doen?

Houd er rekening mee dat je sommige geluiden, vooral op afstand, minder goed gaat horen. Blijf daarom vaker even stilstaan om goed te luisteren. Vouw je handen tot een schelp om je oren, dat helpt echt! Als je met een groep werkt: niet te veel praten, want dat verstoort de concentratie die zo belangrijk is.

Help, mijn gehoor vermindert. En nu?

Laat je gehoor testen en schaf, indien nodig, een gehoorapparaat aan. Meld dit wel in het opmerkingenveld, wanneer je  de telresultaten aan Sovon doorgeeft! Dat is belangrijke informatie.

Ik wil geen gehoorapparaat of kan er niet aan wennen. En nu?

Dan zijn er nog tal van mogelijkheden voor zinvolle broedvogeltellingen. Zo spelen gehoorproblemen in open landschappen met weidevogels veel minder een rol dan in bos of moeras. Tellingen van kolonievogels vormen geen enkel probleem, meedoen met het Nestkaartenproject kan altijd, enzovoort. En natuurlijk zijn er ook nog tellingen, bijvoorbeeld van watervogels buiten de broedtijd, die op zicht plaatsvinden en waarbij de gehoorcapaciteit onbelangrijk is.