Veelgestelde vragen - Vogelgriep

Wat is Vogelgriep?
  • Vogelgriep (ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd) is een zeer besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (kippen en kalkoenen) en wilde watervogels
  • Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus
  • Wereldwijd zijn er verschillende soorten van het vogelgriepvirus
  • In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige soorten van het vogelgriepvirus van dier op mens worden overgebracht. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmet pluimvee en mensen.
  • Bij enkele pluimveebedrijven in Nederland is in 2014 een bepaald soort vogelgriep gevonden, aviaire influenza A (H5N8)
  • Er zijn geen mensen bekend die met dit vogelgriepvirus besmet zijn
  • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en krijgt u griepachtige verschijnselen? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD

Bron: Thuisarts.nl

Wat moet ik doen als ik dode vogels tegenkom?

Het oprapen van dode vogels waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is, kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld als het vogels betreft die besmet zijn met hoogpathogene aviaire influenza oftewel vogelgriep (onder andere type H5N1). Aan dode vogels kun je niet zien of ze met vogelgriep besmet zijn. Wanneer je dode of zieke vogels tegenkomt, met name zwanen en andere watervogels, raak deze vogels dan niet aan. Maak melding van de vondst via de online meldpagina

Als de melding daar aanleiding toe geeft, wordt de informatie automatisch doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Bij dit soort gevallen wordt er altijd contact opgenomen met de waarnemer voor nadere informatie. U kunt dan gevraagd worden de vogel(s) op te sturen voor analyse naar het CVI in Lelystad of het DWHC in Utrecht of de vogel(s) worden opgehaald door mensen die ervaring hebben met het verzamelen van dode vogels.

Hoe groot is de kans op besmetting met vogelgriep bij het tellen van watervogels en het uitvoeren van inventarisaties van andere vogelsoorten?

De kans op besmetting bij het tellen van watervogels en het anderszins monitoren van vogels zonder dat daadwerkelijk contact bestaat tussen de waarnemer en dode of levende vogels is nihil. Wees voorzichtig bij het tellen van grote groepen (water)vogel en probeer contact met vogelpoep, nesten en eieren te vermijden