Veelgestelde vragen - Over Sovon

Antwoord: In de allereerste plaats natuurlijk door mee te doen aan de telprojecten…er zijn er vele, voor elk wat wils. Daarnaast wordt het zeer gewaardeerd indien u lid wordt van de vereniging Sovon. Zie daarvoor http://www.sovon.nl/nl/content/waarnemers-leden. Mensen die Sovon substantieel willen ondersteunen via een gift, sponsoring of een legaat, wordt verzocht contact op te nemen met info@sovon.nl

Antwoord: Sovon is een kenniscentrum dat gespecialiseerd is in aantallen, verspreiding en trends van alle Nederlandse vogels. Met landelijke telprojecten, gedragen door vrijwilligers, wordt deze kennis verzameld. Via toegepast onderzoek trachten we het hoe en waarom van gesignaleerde ontwikkelingen te verklaren. Zie ook http://www.sovon.nl/nl/content/beleid

Antwoord: De naam SOVON (aanvankelijk geheel met hoofdletters dus) betekende oorspronkelijk: Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland. Nadat de stichting veranderde in een vereniging stond de afkorting voor: Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland. Sindsdien is de term zodanig ingeburgerd geraakt dat we tegenwoordig spreken van Sovon (let op de schrijfwijze) of Sovon Vogelonderzoek Nederland.