Veelgestelde vragen - Vogelnamen en soortvolgorde

Waarom schrijft Sovon vogelnamen met een hoofdletter? Kranten doen dat vaak niet

Klopt, maar op deze manier kan er nooit verwarring ontstaan. Een ‘vink’ kan een lid van de vinkenfamilie zijn, maar ook de vink Fringilla coelebs. Een ‘grote jager’ kan fors iemand zijn die aan jacht doet, maar ook het grootste lid van de parasiterende familie van de Stercorariidae. De schrijfwijze Vink en Grote Jager vinden we duidelijker.

> Waarom verschilt de systematische soortvolgorde in rapporten van Sovon van bijv. artikelen in Dutch Birding?

De systematische volgorde waarin soorten worden behandeld in rapporten, boeken en tijdschriften is doorgaans op taxonomische gronden gestoeld, met de evolutionair gezien 'oudste soorten' eerst en de 'meest recente' het laatst. Lange tijd werd in Nederland de volgorde aangehouden van Voous (1977, 1980). Sindsdien is op grond van wetenschappelijk onderzoek (DNA) komen vast te staan dat de volgorde anders moet zijn. Moderne vogelgidsen beginnen daarom niet meer met duikers en futen, maar met zwanen, ganzen en eenden, om een voorbeeld te noemen. Sovon neemt de veranderde inzichten grotendeels over maar voert om pragmatische redenen een behoudende koers, conform het International Ornithological Committee (IOC) (zie ook deze toelichting). Hiermee wijken we af van de visie van bijvoorbeeld de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). 

> Wie bepaalt de namen van vogelsoorten in Nederland?

Sovon volgt wat wetenschappelijke en Engelse namen betreft de lijn van het International Ornithological Committee (zie ook deze toelichting). De Nederlandse naamgeving is conform die van de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA), een onafhankelijke commissie met adviserende functie onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en de Dutch Birding Association (DBA).