Veelgestelde vragen - Autocluster

> De grenzen van mijn telgebied kloppen niet, het gebied is altijd al anders geteld dan nu zichtbaar is via het autoclusterprogramma van Sovon.

In dat geval graag een kaartje naar Sovon sturen met de juiste begrenzingen. Vermeld altijd het BMP-nummer en de naam van uw telgebied.

> Ik wil mijn telgebied iets uitbreiden, kan dat?

Dat kan niet zomaar. Uitbreiding van het telgebied heeft gevolgen voor de trends van de soorten in dat gebied. Soorten lijken ineens toe te nemen, maar dat is omdat het gebied groter is gemaakt. Dat levert dus onjuistheden op. Het nieuwe deel moet daarom als nieuw telgebied worden aangemeld.

> Hoe meld ik een nieuw telgebied aan?

Je kunt een gebied aanmelden met het aanmeldingsformulier en een kaartje van het gebied dat je wilt gaan inventariseren. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan hoe de grenzen lopen, alles buiten die grenzen wordt niet meegenomen. Je dient zelf voor een dergelijke kaart te zorgen (tip: Google-Earth). Meestal kun je binnen twee weken online uw resultaten doorgeven op een digitale kaart.

> Hoe kan ik een medeteller doorgeven van mijn telgebied?

Kies op het invoerportaal voor Broedvogels en daarna voor Telgebieden Delen. Geef dan met de waarnemerscode aan welke andere personen actief zijn met de broedvogetelling. Deze medetellers kunnen schrijfrecht of leesrecht krijgen (waardoor ze zelf resultaten kunnen invullen, of die alleen kunnen bekijken).

> Hoe kom ik erachter wat de waarnemerscode is van mijn medetellers?

De meeste tellers kennen hun waarnemerscode wel. Indien niet: stuur een mailtje naar info@sovon.nl met de voor- en achternamen en woonplaatsen van de tellers.