Veelgestelde vragen - Nestkaartenproject

> Waar kan ik de Digitale Nestkaart downloaden?

Ga naar www.sovon.nl/nestkaart. Op deze pagina staan links naar de downloadpagina.

> Kan ik gegevens van nestkaarten opvragen?

Ja, dat kan. In de Digitale Nestkaart kun je selecties maken en informatie uit alle ingevoerde velden opvragen. Kijk hiervoor bij Exporteren in het menu Bestand. Behalve de zelf ingevoerde gegevens kunnen ook alle hulptabellen worden opgevraagd. In de online Nestkaart kunnen basisgegevens van nestkaarten worden ingezien (in het menu Overzicht) en gegevens per tabel worden opgevraagd (in het menu Gegevens opvragen). In het laatste geval moeten de gegevens uit de tabellen zelf nog aan elkaar worden gekoppeld. In de Digitale Nestkaart gaat dit automatisch.

> Ik krijg een "Key violation" foutmelding bij het gebruik van de Digitale Nestkaart.

Om snel met de bestanden te kunnen omgaan werkt het programma met indexen. Die maken het onmogelijk maken om bepaalde combinaties van gegevens dubbel in te voeren. Als volledig onbekend is waardoor de fout is ontstaan, neem dan contact op met nestkaart@sovon.nl. Een snelle maar botte manier om de fout snel te verhelpen is door het programma af te sluiten met het kruisje rechtsbovenaan het programmavenster. Kies dan voor het niet opslaan van de gewijzigde gegevens.

> Kan ik een medewaarnemer rechten geven om online mijn nestkaarten te bekijken?

Ja dat kan. Log daarvoor in op www.sovon.nl en ga naar de pagina "Gegevens delen" in het menu "Nestkaart". Geef daar de waarnemercode op van de persoon die uw nestkaarten mag bekijken.

> Kan ik analyses uitvoeren met alle nestkaarten (inclusief eerder doorgegeven papieren kaarten en kaarten van anderen waarvan ik rechten heb gekregen)?

Dat kan. Het is niet alleen mogelijk om analyses uit te voeren met de Digitale Nestkaart. Ook online kunnen analyses worden uitgevoerd. Bij online analyses worden alle nestkaarten gebruikt die in onze database staan (voor zover je rechten hebt om ze te mogen bekijken). Log daarvoor in op portal.sovon.nl en ga naar de pagina "Analyses" in het menu "Nestkaart".

> Hoe kan ik een nestkaart wijzigen?

Een nestkaart kan worden gewijzigd in de Digitale Nestkaart door hem eerst op te zoeken (bv via de knop met het icoontje van de verrekijker). Vervolgens kun je wijzigingen aanbrengen. Het programma houdt bij wat een kaart is veranderd. Bij de volgende keer dat de gegevens worden verstuurd worden de aanpassingen ook doorgevoerd in de database van Sovon. Het is niet mogelijk om een kaart ingevoerd met de Digitale Nestkaart online te wijzigen.

> Hoe kan ik gegevens van een nestkaart inzien?

In de Digitale Nestkaart kun je een eerder zelf ingevoerde kaart gewoon opzoeken om hem te bekijken (bv via het icoontje met de verrekijker). Het is ook mogelijk om online ingestuurde nestkaarten te bekijken. Inclusief de kaarten die je ooit op papier hebt ingestuurd en kaarten van anderen (het laatste alleen als je daarvoor de rechten hebt). Log daarvoor in op www.sovon.nl en ga naar de pagina "Overzicht" in het menu "Nestkaart".

> Kunnen er meerdere waarnemers per nestkaart worden opgeven in de Digitale Nestkaart?

Ja, dat is mogelijk. Op het tabblad Algemeen kunnen enkele medewaarnemers worden opgegeven. Als het kader Medewaarnemers niet zichtbaar is, dan kan die zichtbaar worden gemaakt via het menu Beeld. Als de gegevens zijn ingestuurd, dan kunnen de medewaarnememers online de kaarten bekijken waarvan ze medewaarnemer zijn. Het is ook mogelijk om online een waarnemer te machtigen om je ingestuurde nestkaarten te bekijken. Log daarvoor in op www.sovon.nl en ga naar de pagina "Gegevens delen" in het menu "Nestkaart". Geef daar de Sovon-waarnemercode op van de persoon die uw nestkaarten mag bekijken.

> Hoe kan ik nestkaarten ingevuld in de Digitale Nestkaart versturen?

Ga om nestkaarten in te sturen naar het menu "Kaarten insturen" in het menu "Bestand" van de Digitale Nestkaart. Kies daar voor "Nieuwe en gewijzigde kaarten insturen". Het programma houdt zelf bij welke kaarten ingestuurd moeten worden. Volg de aanwijzingen op het scherm. Tijdens het versturen komt er een overzicht op het scherm van de verstuurde nestkaarten.

> Een nestkaart wordt niet verzonden. Waarom niet en hoe los ik dat op?

Alleen kaarten zonder fouten kunnen worden verzonden. Als er waarschuwingen of verbetertips zijn voor een kaart kunnen ze wel worden verzonden. Het programma controleert regelmatig of de ingevoerde kaarten foutloos zijn (bij het opslaan van een kaart en/of bij het versturen). Laat je door het programma helpen om de fouten te herstellen.

> Hoe kan ik een nestkaart verwijderen?

Een nestkaart kan uit de Digitale Nestkaart worden verwijderd door hem eerst op te zoeken (bv via de knop met het icoontje van de verrekijker). Klik op de knop met het zwarte kruis (of kies voor "Verwijderen nestkaart" in het menu Bestand). Als de kaart al naar Sovon is verstuurd wordt de kaart na de volgende zending ook uit de database van Sovon verwijderd.

> Hoe kan ik de nestkaarten die ik heb ingevoerd in de Digitale Nestkaart insturen?

Ga om de ingevoerde nestkaarten in te sturen naar "Kaarten insturen" in het menu Bestand. Kies daar voor "Nieuwe en gewijzigde kaarten insturen". Volg de aanwijzingen op het scherm. Als je er niet uit komt, neem dan contact op via  nestkaart@sovon.nl

> Is de Digitale Nestkaart ook beschikbaar voor andere besturingssystemen dan Windows?

Nee. De Digitale Nestkaart is alleen beschikbaar voor Windows.

> Hoe kan ik tellen in de Digitale Nestkaart?

Tellen is een van de ingebouwde analyses in de Digitale Nestkaart. Ga hiervoor naar Tellen in het menu Analyses. Kies daar wat je wilt tellen (bv totaal aantal nestkaarten of aantal geringde jongen) en of je alleen een totaal wilt of bv een getal per jaar. Klik vervolgens op de Tellen-knop om het resultaat te zien.

> Moeten ongebruikte of lege nestkasten ook worden ingevoerd in de Digitale Nestkaart?

Nee, dat moet niet. Het kan voor jezelf wel handig zijn om het wel te doen. Het geeft je achteraf informatie over de bezetting van het nest. Je kunt ook heel eenvoudig alle nestkasten uit een jaar in één keer toevoegen voor een nieuw jaar (maak bv voor alle nestkasten uit 2011 alvast een kaart aan voor 2012). Dat kan veel werk besparen. Kies hiervoor voor "Meerdere nieuwe nestkaarten" in het menu Bestand. In zo'n geval is het zeker ook handig om ook nestkaarten aan te maken van lege nestkasten.

> Hoe moet ik de Digitale Nestkaart citeren?

De wijze waarop je de Digitale Nestkaart moet citeren is onder andere te vinden op het Info-venster. Kies hiervoor voor menu Help in het programma.

> Kan ik gps of Google Earth bestanden met coördinaten inlezen?

Ja, dat is mogelijk. Om gps-bestanden in te kunnen lezen moet je er eerst een GPX-bestand van maken. De KML en KMZ bestanden van Google Earth kunnen rechtstreeks worden ingelezen. Kies voor het inlezen van een GPX of KML bestand voor "KML/GPX bestand" in het menu Invoer.

> Hoe kan ik prooien invoeren in de Digitale Nestkaart?

Om prooien in te kunnen voeren moet je eerst een nestbezoek aanmaken voor de datum waarop het nest is bezocht. Als er meerdere bezoeken zijn ingevoerd, selecteer dan het juiste bezoek. Rechts onderaan het tabblad met de nestbezoeken staat een knop "Prooien invoeren" (naast de regel voor de opmerkingen). Als er al prooien zijn ingevoerd staat er op die knop "Prooien wijzigen". Per prooi kunnen meerdere soorten gegevens worden ingevoerd.

Ingevoerde prooien kunnen net als alle andere ingevoerde gegevens worden opgevraagd en opgeslagen in bestanden zodat ze voor eigen analyses kunnen worden gebruikt.

> Ik heb problemen met het opsturen van nestkaarten?

Als het niet lukt om nestkaarten in te sturen, neem dan contact op met nestkaart@sovon.nl

 

> Hoeveel bezoeken moet ik aan een nest brengen?

Bij twee bezoeken per nest is de kaart al geschikt voor het berekenen van nestsucces; dat geldt ook voor nesten die niet tot het eind gevolgd zijn. Het meest waardevol zijn echter nestkaarten met minimaal twee bezoeken in de ei- en/of jongenfase, plus een (derde) bezoek om het al dan niet succesvol uitvliegen vast te stellen (nacontrole). Veelvuldig controleren van de nestinhoud is dus niet noodzakelijk (en in verband met verstoring zelfs onwenselijk).

> Hoe kan ik een foto toevoegen aan een nestkaart?

Het is mogelijk om een foto te koppelen aan een nestkaart. Kies hiervoor "Foto's koppelen aan een nestkaart" in het menu Bestand. De foto's worden niet echt aan en nestkaart toegevoegd. Je geeft aan waar op je computer de foto staat. Je maakt in feite een snelkoppeling naar de foto. Je kunt aan iedere foto wat extra gegevens toevoegen (o.a. datum, titel en opmerkingen). Bij het versturen van de nestkaarten worden de foto's niet naar Sovon verstuurd. Het toevoegen van foto's is puur voor eigen gebruikt.

> Hoe kan ik coördinaten opzoeken in de Digitale Nestkaart?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de locatie van een nest op te geven in de Digitale Nestkaart. De gemakkelijkste is het aanwijzen op een kaart. Alternatieven zijn het invoeren van Rijksdriehoek (=Amersfoort) coördinaten, graden+minuten+seconden of atlasblok+kilometerhok. Als één van degenoemde methoden is gebruikt rekent het programma automatisch de andere gegevens uit.
Op het venster met de kaart kun je een locatie opzoeken door een plaats, gebied of een adres in te voeren.

> Hoe kan ik me aanmelden om mee te doen aan het nestkaartenproject?

Het is wettelijk verboden om nesten te zoeken. Nestkaartwaarnemers krijgen daarvoor jaarlijks een ontheffing. Om die te krijgen moet je je aanmelden als waarnemer. Meer informatie hierover is de vinden op de pagina van het Nestkaartenproject.

> Hoe kan ik door anderen ingevoerde nestkaarten raadplegen?

Het is mogelijk om nestkaarten van anderen te zien als ze in onze online database staan. Niet alleen de basisgegevens kunnen worden bekeken, het is ook mogelijk om die gegevens te analyseren. Voorwaarde hiervoor is dat je rechten hebt om de gegevens te zien. Iedere nestkaart-waarnemer kan anderen rechten geven om in zijn/haar kaarten te kijken. Dit is in te stellen in het menu Gegevens delen.

> Waarvoor worden broedstadia gebruikt?

Broedstadia en de leeftijd van nestjongen worden bij alle analyses gebruikt. Bij broedsucces berekeningen worden ze gebruikt om te kijken in welk stadium het nest is en wanneer het nest is mislukt of uitgekomen. Bij legbegin berekeningen word aan de hand van de broedcodes teruggerekend wanneer het legsel is gestart. Om de legselgrootte te bepalen worden de codes gebruikt om alleen de legsels te selecteren die vroeg in het broedproces zijn gevonden. Bij laat gevonden legsel is de kans groot dat er al verliezen zijn opgetreden. Om dezelfde reden wil je voor het aantal uitgekomen jongen nesten selecteren die zo dicht mogelijk voor het uitvliegen nog bezocht zijn. Het noteren van broedstadia of de leeftijd van jongen is dus zeer nuttig.

> Moet ik ik altijd een broedstadium invullen?

Vul bij elk bezoek altijd een broedstadium of de leeftijd van de jongen in. Als er twee toepasselijke broedstadia zijn, vul die dan beide in. Ze geven zeer nuttige inormatie over de vordering van het broedsel en de leeftijd van de jongen. Broedstadia worden bij alle berekeningen gebruikt.

> Wanneer kan ik het beste een nacontrole uitvoeren?

Nacontroles leveren he meeste informatie op vlak na het uitkomen van de eieren (nestvlieders) of vlak na het uitvliegen van de jongen (nestblijvers). Bij succesvolle legsels kan het informatie geven over het aantal uitgekomen eieren en/of het aantal uitgevlogen jongen. Bij nestblijvers treden bijvoorbeeld regelmatig nog aanzienlijke verliezen op na de datum waarop de jongen zijn geringd. Bij mislukte legsels geeft een controlebezoek vaak nog informatie over de oorzaak van het mislukken van het broedsel.

> Wat is het nut van een nacontrole?

Nacontroles maken een nestkaart extra waardevol. Bij succesvolle legsels kan het informatie geven over het aantal uitgekomen eieren en/of het aantal uitgevlogen jongen. Bij nestblijvers treden bijvoorbeeld regelmatig nog aanzienlijke verliezen op na de datum waarop de jongen zijn geringd. Bij mislukte legsels geeft een controlebezoek vaak nog informatie over de oorzaak van het mislukken van het broedsel.

> Is het mogelijk de resultaten van een analyse te printen?

De resultaten van de analyse kunnen niet rechtstreeks worden afgedrukt. Wel is het mogelijk de resultaten van de analyses in de Digitale Nestkaart op te slaan in o.a. Excel. Vanuit dat programma kan (een selectie van) de resultaten netjes worden afgedrukt (denk bv aan pagina indeling, lettergrootte, ...).

> Hoe kan ik online analyses uitvoeren van bijvoorbeeld legbegin, legselgrootte, broedsucces en het aantal uitgevlogen jongen?

Log hiervoor in op www.sovon.nl en ga naar Analyses in het menu Nestkaart. Selecteer daar welke analyse je wilt uitvoeren en of je de gegevens op het scherm wilt zien of wilt downloaden als Excel bestand. De nestkaarten die worden gebruikt bij de analyses zijn alle persoonlijke kaarten (ingevoerd op papier of digitaal) eventueel uitgebreid met kaarten van anderen waarvoor rechten zijn verkregen.

> Ik kan geen ringgegevens, biometrie of maten van eieren invoeren omdat niet alle tabbladen aan staan.

Het kan zijn dat de tabbladen Ring-/afleesgegevens, Biometrie en Eieren uit staan. Ga om die tabbladen aan te zetten naar 'Algemene instellingen' in het menu 'Beeld'. Hier kun je aangeven of je ringt, biometrie verzameld of bv eieren meet.

> De Digitale Nestkaart kan de door mij opgegeven soort niet onthouden. Iedere keer als ik een nestkaart opzoek staat er een andere soortnaam.

De index van het soortnamen bestand is kapot. Doe het volgende om het probleem te verhelpen

  1. Open de Digitale nestkaart
  2. Ga naar het menu Help en kies daar voor "Downloaden helpfiles"
  3. Download en installeer het helpbestand

Het probleem moet nu verholpen zijn.

> Als ik na het downloaden en installeren de Digitale Nestkaart voor het eerst opstart krijg ik de foutmelding "Het stuurprogramma is niet gevonden".

Er zijn enkele mogelijke oplossingen.

  • Heb je uitsluitend de update geinstalleerd: installeer de volledige versie.
  • Heb je de volledige versie geinstalleerd: kijk op de pagina installatie-problemen bij "Probleem met het stuurprogramma ".