Exoten

Halsbandparkiet | Harvey van Diek

Exoten zijn organismen die van nature niet in ons land voorkomen, maar daar als gevolg van menselijke handelen terecht zijn gekomen. Vogels zijn vaak ontsnapt of losgelaten uit privécollecties of dierentuinen. De meeste ontsnapte soorten overleven het niet, maar andere breiden zich voortvarend uit zoals Canadese Gans, Nijlgans en Halsbandparkiet. Soorten die zich in onze natuur vestigen en zich snel vermeerderen worden invasieve exoten genoemd.

Een probleem?
Sommige exoten hebben verstrekkende negatieve gevolgen voor natuurwaarden, volksgezondheid of economische belangen. Maatregelen ter preventie en bestrijding kennen echter verschillende knelpunten die beheersing tot een lastige klus maken.

Het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E)
Sovon is partner in het Nederlands Expertise Centrum Exoten dat alle kennis bundelt over exoten. Het doel is om beleidsmakers en terreinbeheerders te kunnen adviseren over beheerstrategieën. Daarbij is er zowel aandacht voor soortgerichte bestrijding van invasieve exoten als voor systeemgerichte maatregelen in water- en natuurgebieden, waarmee invasies van exoten worden voorkomen.

Speerpunten
Sovon ontwikkelt samen met NEC-E een wetenschappelijk onderbouwde kennisbasis voor:

  • Risicoanalyse en voorspelling van effecten
  • Advies aan overheden en terreinbeheerders over effectieve beheersmaatregelen
  • Signaleren van exoten en volgen van hun populatieontwikkeling

Onderzoek

Onderzoek van Sovon aan exoten richt zich vooral op de achtergronden van de waargenomen trends en modellering van populaties om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorspellen. Daartoe wordt onder andere gebruik gemaakt van individueel gemerkte ganzen met halsbanden en kleurringen. Meldingen daarvan geven niet alleen inzicht in de verplaatsingen van de vogels, maar laten ook zien hoe nieuwe broedplaatsen worden gekoloniseerd en welk deel van de vogels jaarlijks overleeft.

Projecten:

Herkenning

Als nieuwe soorten vaste voet aan de grond krijgen in Nederland duiken ze vroeger of later ook op in de monitoringprojecten van Sovon. Zo volgen we hoe snel aantallen en verspreiding toenemen. We stimuleren waarnemers om meldingen van exoten door te geven met extra informatie over herkenning van exoten en een exoten-nieuwsbrief.

Projecten:

Nieuwbrieven:

Vindt u onder publicaties/nieuwsbrieven onder het kopje exoten.