Supporters van de Vogelatlas 

Voor de nieuwe Vogelatlas konden vogels gesteund worden met een bijdrage. Deze actie liep tot 1 januari 2018. Bijna alle vogelsoorten in het boek hebben op deze manier een supporter gevonden. 

Bedankt! 

Hoewel de soortsponsor-actie is afgelopen, kun je het project natuurlijk nog wel steunen met een algemene donatie voor de Vogelatlas.