Vogels zoeken supporters

Meer dan driekwart van alle vogelsoorten heeft al een supporter in de nieuwe Vogelatlas van Nederland. Maar nog niet allemaal, terwijl de eindstreep nadert!

Zelfs enkele kenmerkende soorten hebben nog geen supporters!

Dat kunnen we toch niet laten gebeuren?!