Energietransitie

Nederland staat voor grote uitdagingen in de transitie naar een duurzame energieproductie. Zonne- en windparken hebben een grote impact op het landschap. Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening krijgt u met natuurbeleid en natuurwetgeving te maken.

Wij kunnen u adviseren bij dit traject en zijn goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Projecten

 

Windenergie gevoeligheidskaart vogels »

Sovon onderzocht waar veel vogelsoorten voorkomen die kwetsbaar zijn voor windparken. Met gegevens over de verspreiding, aantallen en vliegbewegingen zijn kaarten gemaakt met gebieden waar naar verwachting de risico’s van windturbines het grootst zijn.

Vogels, vleermuizen en windturbines in de provincie Utrecht

Deze kaarten zijn een hulpmiddel bij het verder uitwerken van zoekgebieden voor windenergie in de provincie Utrecht. Hiermee kunnen de RES-regio’s, gemeenten en initiatiefnemers kennis over vogel- en vleermuissoorten betrekken bij het uitwerken van hun zoekgebieden