Energietransitie

Nederland staat voor grote uitdagingen in de transitie naar een duurzame energieproductie. Zonne- en windparken hebben een grote impact op het landschap. Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening krijgt u met natuurbeleid en natuurwetgeving te maken.

Wij kunnen u adviseren bij dit traject en zijn goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Projecten

 

Nationale windmolenrisicokaart »

Voor het bepalen van de gebieden waar negatieve ontwikkelingen op vogelpopulaties kunnen optreden als gevolg van windenergie, hebben Sovon en Altenburg & Wymenga de Nationale windmolenrisicokaart voor vogels gemaakt, gebaseerd op gegevens van landelijke vogelmeetnetten.