Broedvogels van de Donkse Laagten in 2015

Uit bijgaande PDF zijn de soortkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

Rap_2015-38_Donkse-LaagtenZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/38

Auteurs: 

de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands