Cursus in Friesland

Woonachtig in Friesland en in voor een nieuwe uitdaging? Het nieuwe Meetnet Agrarische Soorten gaat dit voorjaar beginnen in Friesland. We zoeken tellers die de vogels van het boerenland kennen en in zijn voor een vrij eenvoudige telmethode.

In het voorjaar van 2013 wordt een nieuwe telmethode toegevoegd aan het WMF: punttellingen volgens de MAS-methode. Binnen het agrarische gebied zijn 450 punten geselecteerd, waarvoor we mensen zoeken die vanaf begin april een aantal punten (minimaal 8-15 punten per teller, maar graag meer) wil gaan tellen. Een bezoekronde bij het MAS bestaat uit 8 tot 15 punten, waarbij per punt 10 minuten vanaf dezelfde plek wordt geteld. In de periode 1 april tot eind juni vinden per serie punten vier bezoeken plaats.

De methode is vrij eenvoudig, maar een goede broedvogelkennis (zowel qua zicht als geluid, in principe van alle vogelsoorten) is wel een vereiste. Binnen de natuurreservaten zal de BMP-methode blijven bestaan. Naast de MAS-tellingen willen we in agrarisch gangbaar en in beheersgebied overigens ook graag een aantal proefvlakken overhouden waar volgens de BMP-methode blijft geteld. 

Cursus

Om vertrouwd te raken met de MAS-methode organiseren we eind maart een korte MAS-cursus (één avond en één ochtend). De cursus is bedoeld voor mensen die volgens deze methode willen gaan tellen en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens een avondbijeenkomst worden de achtergrond en de methode van het MAS uitgelegd. Daarnaast is er een veldles in de ochtend, bedoeld om vertrouwd te raken met het uitvoeren van een telling volgens de MAS-methode in de praktijk. De theorieavond van de cursus wordt gegeven op twee locaties:

Theorie

  • maandag 25 maart – 19:30 uur – Havingastate 7, Leeuwarden
  • woensdag 27 maart – 19:30 uur – Harinxmakade 12, Sneek 

Praktijk

De praktijkochtend wordt georganiseerd op:

  • zaterdagochtend 6 april, locatie(s) nog onbekend. 

Aanmelden

Voor meer informatie en opgave betreffende de cursus en de MAS-methode kun je terecht bij Jelle Postma We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk 15 maart.