Zwitsers herstelprogramma werkt

De laatste tien jaar is de populatie Dwerguiltjes in Zwitserland toegenomen na jaren van gestage afname. De Hop is meer dan verdubbeld en de Kwartelkoning is weer een regelmatige broedvogel nadat hij in de negentiger jaren bijna uitgestorven was. Dit zijn een paar van de mooie resultaten van het Zwitserse herstelprogramma voor vogels.

Het programma dat in 2003 van start ging, zorgt voor veilige soortspecifieke broedplaatsen en verbetert of creëert habitat waar voldoende voedsel aanwezig is. Birdlife in Zürich en de Vogelwarte in Sempach coördineren het programma.

Een grondige analyse aan het begin van het programma leverde vijftig soorten op waar maatregelen voor nodig waren. De laatste tien jaar zijn er voor dertig soorten specifieke maatregelen getroffen en zijn er zes officiële actieplannen gemaakt. Uiteindelijk zullen veel meer dan vijftig vogelsoorten hiervan profiteren.

Lees het hele bericht bij Birdlife.