Kleine klapekster - Foto: Jorrit Vlot

Zonnig Zambia op de Jongerendag

Ben je er bij op 20 april? 'Honderden Grauwe Klauwieren, maar ook miljoenen fruitvleermuizen.' Jorrit Vlot komt op de de Jongerendag vertellen over zijn onderzoek in Kasanka, Zambia. De afgelopen winter was hij druk bezig om klauwieren te vangen, te meten en te tellen. Tijdens zijn verblijf maakte hij een fantastische fotoreportage en stond hij oog in oog met het grote wild van Afrika. 

Jorrit (24)kent niet alleen de Nederlandse soorten heel goed, maar reist ook de hele wereld over om vogels te kijken en te fotograferen. Zijn camera ligt altijd dichtbij. In de afgelopen winter was hij een paar maanden in Zambia om onderzoek te doen naar de Grauwe Klauwier. Hij vertelt: 

"Na vele jaren van onderzoek is er al veel bekend over de Grauwe Klauwieren die in Nederland broeden. Over de overwinteringsgebieden, waar de klauwieren het grootste gedeelte van het jaar verblijven, is nog vrij weinig bekend. Afgelopen winter is er door een onderzoeksteam van Stichting Bargerveen onderzoek gedaan naar Grauwe Klauwieren in Zambia. Er zijn vele Grauwe Klauwieren gevangen en geringd om te kijken hoe plaatstrouw deze vogels zijn in de overwinteringsgebieden. Verder hebben we gekeken naar het voedselaanbod door de vogels te observeren en veel insectenmonsters te nemen."

Foto: Jorrit Vlot