Zomerganzen in het Deltagebied in 2007

In juli 2007 is in opdracht van de provincies Zeeland en Noord-Brabant door SOVON wederom een gebiedsdekkende telling van zomerganzen in het Deltagebied uitgevoerd. In het Zuid- Hollandse deel van de Delta zijn in opdracht van de provincie Zuid-Holland in een groot aantal steekproefgebieden oude en jonge ganzen geteld. Deze tellingen zijn aangevuld met tellingen van terreinbeheerders om ook voor het Zuid-Hollandse deel een min of meer gebiedsdekkend beeld te verkrijgen. De tellingen zijn uitgevoerd door SOVON-medewerkers en een groot aantal vrijwilligers met specifieke kennis over de lokale situatie.

Document: 

Zomerganzen in Deltagebied 2007_rap2007_02.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2007/02

Auteurs: 

de Boer, V., van der Jeugd, H.P.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands