> Zijn broedvogeltrends daarom onbetrouwbaar?

Zijn broedvogeltrends daarom onbetrouwbaar?

Daar zijn geen aanwijzingen voor. Onze landelijke trends sinds 1990 laten voor ‘beruchte  soorten’ als Goudhaan en Sprinkhaanzanger  toenames zien. Dat wijst niet op het structureel en in toenemende mate  missen van deze soorten door ouder wordende vogelaars (al kan de trend in werkelijkheid natuurlijk nóg positiever geweest zijn).  En laten we wel wezen: het probleem van de heel hoge of juist heel lage tonen speelt alleen voor enkele vogelsoorten.