Foto: Albert de Jong

Zeearenden doen het goed

De Zeearend is een soort die het laatste decennium in Nederland is verschenen als broedvogel. De soort breidt langzaam uit in ons land. Zo is dit voorjaar het paar in het Roggebotzand voor het tweede jaar begonnen met broeden.

In 2012 kwamen vier paartjes succesvol tot broeden in Nederland. In het Lauwersmeer, de Biesbosch, Oostvaardersplassen en het Roggebotzand. Deze gebieden bleken geschikt om een fors nest te bouwen. Doorgaans hebben deze nesten minstens anderhalve meter doorsnee en wordt er in de winter begonnen met de bouw.

Nesten worden veelal meerdere jaren gebruikt en bevinden zich meestal op afgelegen plekken. Alle broedgevallen in Nederland worden uitgebreid gemonitord door Staatsbosbeheer, die de vier gebieden beheert.

Enorme takkenbos

Bezoekers van het Roggebotzand zijn de enige die de nestactiviteiten van Zeearenden redelijk kunnen zien. Het gebied rond het nest is hermetisch afgesloten en wordt streng bewaakt. Maar op geruime afstand is het nest -een enorme takkenbos- aardig te zien.

Vrijwilligers van Staatsbosbeheer houden nauwkeurig bij wat er gebeurt op het nest. Het paartje broedt er nu voor de tweede keer en de hoop is dat ook 2013 een succesjaar wordt. In ieder geval wordt er ook in het Lauwersmeer en de Biesbosch weer gebroed.

Meer informatie over het publieke stel staat op deze site van Staatsbosbeheer.

Een uitgebreider verhaal over de Zeearend in Nederland staat in een Sovon-Nieuws van vorig jaar.