Wynand Koekkoek

Mijn naam is Wynand Koekkoek

Al sinds mijn vroegste jeugd kijk ik naar vogels. Mijn vader was daarvoor de grote animator.
Vanuit mijn geboorteplaats Baak bezochten we de uiterwaarden van de IJssel met toen nog heel veel weidevogels.
Inmiddels woon ik al 30 jaar in Enschede en ben ik lid van de Twentse vogelwerkgroep en van de Vogelwerkgroep Losser.
In de wintermaanden tel ik de watervogels op het Rutbeek, een recreatieplas vlak bij Enschede. Daarnaast neem deel aan de MUS tellingen en doe jaarlijks een PTT route.
Omdat ik gepensioneerd ben heb ik tijd voor deze zaken en omdat ik in mijn voormalige werk als secretaris van een Raad van Bestuur veel werk verrichtte in beleidsontwikkeling en voorbereiding, ben ik er van overtuigd dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de Sovon-ledenraad.