Workshops praktisch natuurbeheer

Foto: Harvey van Diek

Uw praktijkkennis over bijvoorbeeld het rivierenlandschap op peil brengen? Een samenwerkingsverband van verschillende onderzoeksinstellingen heeft een reeks praktische workshops ontwikkeld over natuurlijke levensgemeenschappen. In twee dagen tijd brengt u uw kennis weer op peil. U kunt kiezen uit workshops over 7 levensgemeenschappen.

De workshops lopen dit jaar in mei, juni, juli, september en oktober. Ieder workshop is verdeeld over twee dagen.

Workshop

Datums en plaatsen

Laagveenmoerassen

dinsdag 20 mei, Overijssel

donderdag 12 juni, Noord-Holland

Heuvelland

dinsdag 17 juni, Limburg

donderdag 3 juli, Limburg

Agrarisch cultuurlandschap

dinsdag 19 juni, Gelderland/Utrecht

dinsdag 1 juli, Noord-Brabant

Kustduinen

dinsdag 9 sept. Noord-Holland

donderdag 25 sept., Zuid-Holland

Urbane natuur

donderdag 11 sept. Noord-Brabant

dinsdag 23 sept., Utrecht

Heide en hoogveen

dinsdag 16 sept. Noord-Brabant

donderdag 2 okt., Overijssel

Rivierenlandschap

donderdag 18 sept, Noord-Brabant/Zuid-Holland

vrijdag 3 okt., Gelderland

 

Inhoud workshops

Per levensgemeenschap is er een op zichzelf staande workshop, bestaande uit twee cursusdagen; half theorie, half praktijk. U kiest dus de workshop(s) over de levensgemeenschap(pen) van uw interesse. We gaan in op zaken als:

  • Algemene achtergronden bij bedreigingen en beheer
  • Randvoorwaarden
  • Beheerdoelen
  • Algemene beheerrichtlijnen
  • Praktische maatregelen voor specifieke levensgemeenschap
  • Soorten
  • Evaluatie van beheer

De cursusdagen hebben zijn interactief en worden begeleid door twee docenten vanuit de organiserende partijen. Het veldgedeelte wordt in de meeste gevallen bovendien begeleid door een lokale beheerder of andere deskundige. Daarmee zijn er dus volop kansen om van gedachte te wisselen en zaken vanuit diverse soortgroepen en gezichtspunten te belichten.

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor mensen die met de praktijk van het natuurbeheer bezig zijn, zoals terreinbeheerders, landgoedeigenaren, agrariërs, vrijwilligers in het natuurbeheer, medewerkers van adviesbureaus, gemeenten, waterschappen en andere (semi)overheden, etc.

Kennisniveau

Het niveau kan het best gekarakteriseerd worden als MBO- / HBO-niveau.

Kosten

€ 595,- p.p. (excl. BTW) voor twee workshopdagen incl. lesmateriaal, koffie/thee en veldlunch.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldmodule op de website van RAVON. Uw aanmelding is definitief nadat wij het cursusgeld van u hebben ontvangen. U ontvangt hiervoor een factuur van ons. 

Meer informatie

Telefonisch of per mail via Jeroen van Delft, RAVON

Download hier de cursusflyer en lees onder andere de positieve reacties van enkele deelnemers van vorig jaar! 

De workshops worden aangeboden door een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey, Eis Nederland, Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON.

Deze workshopreeks is opgezet met financiering vanuit de Regeling Draagvlak Natuur (RDN) van het ministerie van Economische Zaken.