Wordt de Grauwe weer de ‘Gewone Klaauwier’?

Marijn Nijssen | Stichting Bargerveen

Met duizenden broedparen stond de Grauwe klauwier bekend als de “Gewone Klaauwier”, maar in de jaren ’80 van de vorige eeuw was deze struikrover zo goed als verdwenen uit Nederland.

Uit de nieuwe vogelatlas blijkt dat de soort uit de directe gevarenzone is, maar hij staat nog steeds als ‘bedreigd’ op de Rode Lijst. Het herstel van de populatie gaat gestaag maar langzaam en in sommige gebieden verdwijnt de soort ook weer.

Marijn Nijssen en collega’s van Stichting Bargerveen onderzoeken al ruim 25 jaar deze intrigerende vogelsoort. Van uren observeren in een tentje en braakballen uitpluizen tot het bevestigen en uitlezen van minuscule zendertjes. Aan de hand van gedrag, eigenschappen, historische beschrijvingen en de nieuwste inzichten over trek en overwintering, duidt hij de veranderingen en het toekomstperspectief voor de Nederlandse populatie van de Grauwe klauwier.