Worden de gegevens van Sovon gebruikt voor de bestrijding van bepaalde vogelsoorten?

> Worden de gegevens van Sovon gebruikt voor de bestrijding van bepaalde vogelsoorten?

Wij zijn een onafhankelijk kenniscentrum dat gegevens over aantallen, verspreiding en trends van vogels verzamelt en analyseert. Deze gegevens zijn openbaar en vormen niet alleen de basis van meer kennis, maar worden ook gebruikt voor beleids- en beschermingsdoeleinden.