Wim van Boekel


Toen ik begin deze eeuw weer tijd kreeg om de Natuur in te gaan en me te verdiepen in de vogelwereld die daar te vinden was, had ik niet kunnen bevroeden dat ik daar nu, zo’n 20 jaar later, vrijwel dagelijks mee bezig zou zijn. Het is bijna werk, zo af en toe, maar ik doe het met veel plezier: broedvogelmonitoring en een aantal andere tellingen voor Sovon, maar ook monitoring van kleine zoogdieren en Otters en een aantal andere projecten, zoals het langjarig volgen van het menu van Kerkuil en Blauwe Kiekendief. Mijn opleiding als bioloog en onderzoeker doet zich gelden, zullen we maar zeggen.


Daarnaast ben ik actief als WetlandWacht voor Vogelbescherming Nederland voor het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied (onderdeel van natuurgebied De Onlanden) en als bestuurslid van stichting Natuurbelang De Onlanden. Ook heb ik de afgelopen 14 jaar, als ‘groen’ bestuurslid in het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, zo goed mogelijk de belangen van (water)natuur in een groot deel van de provincie Groningen en in de Kop-van-Drenthe behartigd.


Als wetenschapper heb ik veel waardering voor de gedegen aanpak van de diverse monitoringsprojecten die Sovon op haar programma heeft staan en voor de constante vernieuwing waar men naar streeft, zowel door het updaten van de aanpak van bestaande projecten als door het opstarten van nieuwe onderzoeken.

Een kritische blik op de gang van zaken en op de (interpretatie van) de onderzoeksresultaten blijft uiteraard nodig om iedereen scherp te houden. Ik help daar, als lid van de ledenraad, graag aan mee.