Wie volgt de Spreeuw?

Foto: Harvey van Diek

Uit vooronderzoek van Sovon en het Vogeltrekstation blijkt dat het broedsucces een belangrijke rol lijkt te spelen in de populatiedynamiek (en de achteruitgang) van de Spreeuw. Daar weten we nog onvoldoende van. 

Nestkasten met camera

Vogelbescherming heeft via Vivara 100 nestkasten met analoge camera’s in bruikleen gegeven onder de volgende voorwaarden:Nestkast met camera

 • De nestkasthouder zorgt zelf voor een analoge tv om aan te sluiten op de cameranestkast.
 • De nestkasthouder bekijkt in de periode 15 maart t/m 1 juli minimaal twee dagen per week de beelden in de nestkast en noteert de waarnemingen. De gegevens moeten voor 1 september zijn ingevoerd op de website van Sovon (Nestkaart Light).
 • De camerakast komt bij voorkeur te hangen op plekken waar al spreeuwen nestelen. Liefst vervangt de kast een reeds bestaande en in gebruik zijnde kast.
 • Wanneer een ‘bevoegde’ ringer de jongen wil / kan ringen moet de nestkasthouder hieraan zijn medewerking verlenen. 
 • De nestkasten moeten uiterlijk in januari van elk jaar (schoongemaakt) op hun plek hangen.
 • De kast blijft in het bezit van Vogelbescherming/Sovon. Als een gebruiker geen gegevens meer levert, of als de kast meer dan één jaar niet gebruikt wordt door Spreeuwen, moet de kast terug worden gestuurd (kosten rekening van Vogelbescherming).

Keuze van de 100 locaties

Bij de verspreiding van de nestkasten hebben we rekening gehouden met een goede verdeling van de kasten over steden, dorpen en buitengebied in heel het land. Zo kunnen we een vergelijking maken tussen de spreeuwen in agrarisch en stedelijk gebied.

In te voeren gegevens: (ook bij een eventueel tweede legsel)

Het invoeren van gegevens gaat digitaal via Nestkaart Light. Daarin voert u als nestkasthouderde volgende gegevens in:

 • Datum eerste ei
 • Aantal eieren
 • Datum uitgekomen eieren
 • Aantal jongen
 • Aantal uitgevlogen jongen
 • Uitvliegdatum

Meedoen

De aanmeldingen voor een spreeuwenkast gesloten. Alle kasten zijn verdeeld over de deelnemers.