> Wie kan een soort sponsoren / financiële bijdrage geven voor de atlas?

Sovon is een onafhankelijk onderzoeksorganisatie met als missie de ontwikkelingen in de Nederlandse vogelstand te volgen en te verklaren. Uit deze missie volgt de consequentie dat elke organisatie/persoon die belang hecht aan objectief en systematisch verzamelde gegevens over de Nederlandse vogelstand, een financiële bijdrage kan geven aan Sovon i.c. voor de atlas. Acceptatie van een financiële bijdrage impliceert overigens niet dat Sovon het eens is met doelstellingen of het beleid van de betreffende financier/soortsponsor voor de atlas.