Wetenschappelijke Begeleidingscommissie

De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) adviseert het Bestuur over de wetenschappelijke kwaliteit van de monitoringprojecten van Sovon.

De WBC bestaat momenteel uit:

  • Prof.dr.ir. W. (Willem) Bouten (UvA) (voorzitter)
  • Prof.dr.ir. C. (Christiaan) Both (RUG)
  • Dr.P.W. (Paul) Goedhart (WUR)
  • Dr.H.P. (Henk) van der Jeugd (Vogeltrekstation / NIOO)
  • Prof.Dr.L. (Luc) Lens (Universiteit Gent)
  • prof. dr. M.E. Visser (NIOO / WUR)

Contactpersoon voor WBC-zaken op het Sovon-kantoor is Julia Stahl.