Wetenschappelijke Begeleidingscommissie

De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) adviseert Sovon over de wetenschappelijke kwaliteit van projecten. Jaarlijks komt de WBC bijeen om kennis en adviezen te delen met de onderzoekers van Sovon. De WBC bestaat momenteel uit:

  • Prof.dr.ir. Christiaan Both (RUG) (voorzitter)

  • Dr. Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation/NIOO)

  • Prof.dr. Marcel Visser (NIOO/WUR)

Contactpersoon voor WBC-zaken op het Sovon-kantoor is Julia Stahl.