Westkapelle; Een quick-scan van broedvogels, niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna en de Nauwe Korfslak

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2005/15

Auteurs: 

Vergeer J. W, Boer V. de & Kalkman V.

Jaar van uitgave: 

2005

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands