Methoden en technieken

Wat kunnen we voor u betekenen?

Op basis van de verzamelde gegevens en onze kennis kunnen wij u op diverse gebieden van dienst zijn. Hiervoor hebben we verschillende methoden en technieken in huis om uw vraag optimaal te ondersteunen. Wilt u weten of we uw vraag kunnen beantwoorden, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Ook als u uw vraag nog niet helder in beeld heeft.

Inventarisaties »

Een beheersadvies of effectrapport begint bij een goed inzicht in de natuurwaarden van een gebied. Welke soorten komen er voor? Hoeveel en waar precies? En zijn er trends te ontdekken ten opzichte van eerdere jaren?

Trackingonderzoek »

Het gebruik van telemetrie in het vogelonderzoek is in opkomst. Sovon biedt diverse mogelijkheden om metingen met bijvoorbeeld trackers, radio- en GPS-zenders en temperatuurloggers toe te passen in uw onderzoeksprojecten.

Tellen met drones »

Op verschillende plekken experimenteren vogelaars en onderzoekers met drones om vogels te tellen. Niet alleen in Nederland doen we steeds meer ervaring op, ook in bijvoorbeeld Duitsland worden drones steeds vaker gebruikt bij monitoring en onderzoek.

Veldtechnieken »

Sovon ontwikkelt applicaties voor de verwerking en presentatie van natuurgegevens. De combinatie van inhoudelijke kennis en inzicht in de nieuwste technische ontwikkelingen staat garant voor gebruiksvriendelijke en inhoudelijk goed onderbouwde (web)applicaties.

Meetnetontwikkeling »

Om de populatieontwikkeling van wilde vogels over langere termijn te onderzoeken, zijn betrouwbare monitoringsprogramma’s essentieel. Sovon beheert en ontwikkelt al meer dan 40 jaar hoogwaardige landelijke en provinciale meetnetten voor vogelonderzoek.

Ruimtelijke modelleringen »

Waar komen belangrijke populaties van broed- en wintervogels voor? Met de gegevens van de Vogelatlas kunnen we dit voor provincies goed in beeld brengen middels hotspotkaarten en kerngebieden.