> Welke tegenprestaties levert Sovon voor een financiële bijdrage aan de atlas?

  • De tegenprestaties voor het soortsponsorschap staan hier beschreven.
  • Hoofdsponsors, ordegrootte 5% of meer van de totale begroting, worden prominent met hun logo op de homepage van www.vogelatlas.nl getoond.
  • Verder kunnen  afspraken-op-maat worden gemaakt. Voor een terreinbeheerder kan dit bijvoorbeeld bestaan uit het terugleveren van de telresultaten uit een bepaald gebied.