Welke regels volg ik in het veld bij het afspelen van geluid

Welke regels volg ik in het veld bij het afspelen van geluid?
  • Speel het geluid niet te hard en te lang af, dit kan op vogels als dominant gedrag overkomen.
  • In open landschap om de 400-500 meter afpelen en in bossen om de 200-250 meter.
  • Gedurende ongeveer 5-10 seconden afspelen, met tussenpozen van enkele minuten.
  • Zodra er een reactie komt: onmiddellijk stoppen met het afspelen van geluid.
  • Attent zijn op vogels die niet zingen maar wel nieuwsgierig komen kijken. Ook dan stoppen met geluid.
  • Geen reactie? Ga niet lang door maar kom later nog eens terug.