Welke factoren spelen er nog meer?

Kievitkuikens moeten vanaf hun eerste levensdag hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Grote prooidieren spelen daarin een belangrijke rol. Gruttokuikens eten ongeveer 5 prooien per minuut. Waarschijnlijk wijken kievitkuikens daar niet veel van af. Recentelijk zijn er aanwijzingen dat het insectenaanbod in de laatste tientallen jaren sterk zijn afgenomen. Zo blijkt uit Duits onderzoek dat in de afgelopen 25 jaar bijna 80% van de insecten in een reservaat is verdwenen. Vergelijkbare processen spelen zich in agrarisch gebied af. Het gebruik van pesticiden speelt daarin een belangrijke rol en dan niet alleen insecticiden, maar ook herbiciden. Hierdoor kunnen belangrijke waardplanten voor insecten verdwijnen. De hieruit ontstane monocultures bieden nauwelijks nog plaats aan insecten.