Weidevogels van Vereniging voor duurzame landbouw Stad en Ommeland

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Weidevogels van vereniging Stad en Ommeland in 2009 55 ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2009/55

Auteurs: 

Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands