Weidevogels van Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer 'Ons Belang' in 2007/2008

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2008/37

Auteurs: 

De Boer V. & Marx L.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands