Weidevogels van Vereniging voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Smelnes Singellan

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Weidevogels van Vereniging voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Smelne’s Singellân in 2009 46 ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2009/46

Auteurs: 

Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands