Weidevogels van ANV de Utrechtse Venen in 2009

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Inv 2009-18 DUV ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2009/18

Auteurs: 

Veenendaal D., Wiersema C. & Bergkamp P.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands