Weidevogels van ANV De Lytse Deelen in 2010

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Inv2010-33_De_Lytse_DeelenTotaal ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2010/33

Auteurs: 

Postma J.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands