Weidevogels van ANV De Greidhoeke

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl).

Document: 

Weidevogels van ANV Greidhoeke in 2009 43 ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2009/43

Auteurs: 

Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands