Weidevogels in het Reitdiepgebied in 2010

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

inv2011-14-ReitdieptotaalLR-ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/14

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands