Kievit op sportveldje Leeuwarden. Foto: Ruud Jelle van der Leij

Weidevogels en voorjaarskou

Eind maart en veel te koud voor de tijd van het jaar. Bovendien ook nog eens kurkdroog en een harde tegenwind. De weidevogels hebben het moeilijk.

In plaats van te baltsen boven de broedplaats en zich te prepareren op het broedseizoen, moeten ze alle zeilen bijzetten om te overleven. Dat levert ongewone en soms dramatische taferelen op. Scholeksters en Kieviten in de berm van de weg, in stedelijke gazons of, zoals op de foto van Ruurd-Jelle van der Leij, een voetbalveld. Grutto's kniezend bij bevroren ondiepe plasjes, Watersnippen schuilend in greppels, dode broodmagere Kieviten.

Broedseizoen

Dat belooft niet veel goeds voor het broedseizoen. Om eieren te kunnen leggen, moeten de vrouwtjes immers in goede conditie zijn, en dat zit er momenteel niet in gezien de weersomstandigheden. Maar misschien kunnen ze snel bijspijkeren als het weer omslaat?

We vragen iedereen die betrokken is bij het Nestkaartenproject (of ander broedbiologisch onderzoek) of het Weidevogelmeetnet om dit voorjaar extra goed op te letten op de verrichtingen van de weidevogels.