Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011

Fryslân heeft sinds 1996 een eigen, autonoom meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; bekend onder de inmiddels ingeburgerde naam Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is destijds in de steigers gezet op initiatief van een aantal organisaties en verenigingen in Fryslân (Nijland et al. 1994), in nauwe samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het WMF heeft vanaf 19 september 1996 tot en met 31 december 2009 gefunctioneerd onder de vlag van de Stichting Weidevogel Meetnet Friesland.
Hierin waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: Fryske Feriening foar Fjildbiology, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Sovon. Met het terugtreden van de belangrijkste grondlegger van het WMF, Freek Nijland, werd de Stichting opgeheven. Met ingang van 1 januari 2010 draait het WMF onder de regie van Sovon. Met het oog op het ‘Friese profiel’, zullen de organisatie en coördinatie van het WMF blijven plaatsvinden vanuit de kantoorvestiging in de Posthoornsteeg te Leeuwarden.

Document: 

Rap_2012-46_Weidevogelmeetnet_Friesland_2011.pdf

Rapportnummer: 

2012/46

Auteurs: 

Postma J., Jager K. & Oomen D.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands