Weidevogelkarteringen in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2004; Deelgebieden in zuidelijk Fryslân

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2004/19

Auteurs: 

Vergeer J. W. , Jager K. & Feenstra H.

Jaar van uitgave: 

2004

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands