Weidevogelinventarisatie in (extra) proefvlakken in 1999 ten behoeve van de evaluatie van het Convenant Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 1999/26

Auteurs: 

Van Kleunen A.

Jaar van uitgave: 

1999

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands