Veldtechnieken

Om data op een goede manier te kunnen invoeren, verwerken, beheren en presenteren bouwt Sovon (web)applicaties.

Onze expertise

Sovon heeft een team technische ICT-specialisten in dienst dat applicaties ontwikkelt voor verwerking en presentatie van natuurgegevens. Hiertoe behoren ook de online applicaties die het voor deelnemers van Sovon-projecten mogelijk maakt hun vogelgegevens online in te voeren. Uniek is de combinatie van inhoudelijke kennis en inzicht in de nieuwste technische ontwikkelingen, die garant staan voor gebruiksvriendelijke en inhoudelijk goed onderbouwde (web)applicaties.

Portfolio

Avimap

Adviesbureaus en individuele professionele karteerders kunnen gratis gebruik maken van het vernieuwde invoersysteem van Sovon voor broedvogelkarteringen. Met het systeem kun je gemakkelijk mobiel en online je telgegevens invoeren, verwerken door automatisch te clusteren en controleren. Ook krijg je toegang tot een omgeving voor het kunnen genereren van veldkaarten, verspreidingskaarten en export-opties op basis van de ingevoerde gegevens. Lees meer »

Autoclustering Broedvogel Monitoring Project (BMP)

Voorheen tekenden waarnemers hun waarnemingen in op kaarten en werden handmatig de territoria berekend. Met de Autoclustermodule kunnen waarnemingen per bezoek en per soort steeds op blanco kaarten (op het scherm) worden ingevoerd waarna de interpretatie van veldwaarnemingen is geautomatiseerd. Dit scheelt de waarnemers veel tijd en bovendien zijn de resultaten direct zichtbaar en beschikbaar voor verdere analyse.

Invoer van kleurringen

Van de meeste vogels die alleen geringd worden met een metalen ring met uniek nummer van het vogeltrekstation wordt na het ringen nooit meer iets vernomen. Voor grote vogels is de kans op een terugmelding slechts tien procent en voor kleine vogels vaak minder dan één procent. Als vogels daarentegen van individueel herkenbare kleurringen worden voorzien is de kans op terugmeldingen vele malen hoger. Lees meer »

SDMaps

Bird monitoring data are a very good of information to create distribution maps. Creating reliable maps from monitoring data and casual observations requires the use of advanced (geo-)statistical software.  For this purpose we have developed SDMaps. SDMaps is developed as a suite of scripts in the R-statistical language. The programme is still full in development, but can already be downloaded and used for distribution modeling.