Trends watervogels

De gegevens zijn afgeleid van de maandelijkse watervogeltellingen die in heel Nederland worden uitgevoerd. In tegenstelling tot andere monitoringgegevens worden hier bij de meeste soorten seizoensgemiddelden weergegeven en geen indexen. Dit seizoensgemiddelde is gebaseerd op het totaal van alle maandelijkse tellingen, gedeeld door 12 (het aantal maanden van het jaar). Het gaat dus om aantallen en niet om relatieve cijfers. Er is dan ook geen startjaar dat op 100 wordt gesteld. Een jaar is bij de watervogeltellingen een seizoen, van juli tot en met juni. 1975 staat voor juli 1975 tot en met juni 1976. Bij de meeste soorten is de classificatie van de trends gebaseerd op de vergelijking van het laatste seizoen t.o.v. 1980/81, bij enkele soorten start de reeks in een later seizoen (zie de kolom startjaar). Voor een aantal soorten zijn geen jaarrondtellingen beschikbaar, hier is een midwinteraantal of seizoensmaximum gegeven.

De beoordeling van de trend is gebaseerd op die van alle monitoringprojecten die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden uitgevoerd. De trendberekening wordt uitgevoerd met het programma TrendSpotter.

De gegevens mogen worden overgenomen, mits vermelding als bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RWS & CBS.

Document: 

trends_watervogels.xlsx

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Publicatietaal: 

Nederlands