Watervogeltellling Vlieland: 81.000 vogels

Vorige week verscheen op de Staatbosbeheer-blog een verslag van de watervogeltelling op Vlieland die in oktober plaatsvond. Mosterd na de telling dus? Geenszins!

Deze telling maakt onderdeel uit van integrale tellingen in het internationale Waddengebied. Vijf maal per jaar tellen honderden vrijwilligers uit Nederland, Duitsland en Denemarken op dezelfde dag alle eenden, ganzen, steltlopers, meeuwen en sterns. In het Nederlandse deel coördineert Sovon de tellingen. Naast deze integrale tellingen zijn er ook nog de steekproeftellingen en de tellingen van watervogels in monitoringgebieden. Al-met-al worden er zo iedere maand watervogels geteld. De eerstvolgende telling is een steekproeftelling op 15 december.

Bekijk de Staatbosbeheer-blog.

Lees meer over de Sovon-watervogeltellingen.