Watervogeltellingen in Gelderland, September 2012

Provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen
Ganzen + zwanen en watervogels
Seizoen 2012/2013
Nr 1. September 2012

Document: 

wavo_nwsbrf_gld_201209.pdf

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands