Watervogeltellingen in Drenthe, oktober 2012

Provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen
Ganzen + zwanen en watervogels
Seizoen 2012/2013
Oktober 2012

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201210.pdf

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Werkgroep Avifauna Drenthe

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands