Watervogeltelling Wadden (steekproef)

Steekproeftelling (14:15 - 93). (tussen haakjes het tijdstip van hoogwater en de verhoging in cm bij Harlingen)